Tin tức -Truyền thông

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1 VẮC XIN PHÒNG COVID-19

05-03-2021

Đây là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 về một vắc xin có tên là COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.

 

Nội dung:

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: