Học viên - Sinh viên

Thông báo giao lưu trực tuyến năm 2021

11-03-2021

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2021, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức giao lưu trực tuyến với sinh viên, học viên toàn trường.

Thời gian: Từ 19h00' đến 21h00' thứ Năm ngày 18/3/2021.

Hệ thống bắt đầu nhận câu hỏi tại website: hmu.edu.vn từ 00h ngày 12/3/2021 và sẽ đóng lại vào hồi 21h00' ngày 18/3/2021.

Đề nghị tất cả sinh viên, học viên trong toàn trường quan tâm đặt câu hỏi trong thời gian nói trên.

 

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: