Đảng - Đoàn

Trao thưởng giấy khen Chi/Đảng bộ Bộ phận đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tiếp (2016 - 2020)

18-03-2021

Chiều ngày 17/3/2021, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội đã long trọng tổ chức trao Quyết định và Giấy khen cho 04 đảng viên đã có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tiếp (2016 - 2020).

 

Theo Quyết định số 406-QĐ/ĐUK ngày 22/01/2021 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tiếp (2016 - 2020). Trong đó, Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội có:

- Đảng bộ Bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tiếp (2016 - 2020);

- 04 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tiếp (2016 - 2020) được khen thưởng, gồm:

+ Đồng chí Phạm Xuân Thắng – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng;

+ Đồng chí Lê Thị Hương – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Viện Đào tạo YHDP&YTCC;

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Đảng viên Chi bộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

+ Đồng chí Trịnh Văn Đồng – Phó Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức.

 

 

Đồng chí Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày Báo cáo tình hình công tác Đảng Quý I/2021 và các nội dung hoạt động trong Quý II. Đồng chí Văn chia sẻ về những kết quả đạt được trong thời điểm dịch COIVD-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cho Quý II:

Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng: Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và Kế hoạch của BCH, UBKT, BTG đã xây dựng;

Lãnh đạo công tác chuyên môn: Từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Nhà trường đã xây dựng, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống Covid–19; Kiện toàn Ban Giám hiệu;

Thực hiện xây dựng Quy chế cho các đơn vị.

Đồng chí Đậu Văn Dũng – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị trình bày chuyên đề: Báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 12 định hướng, 03 đột phá, 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển ngành y tế và giáo dục.

Trong đó, 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ ba, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thứ năm, xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thứ sáu, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Y Hà Nội đã góp một phần công sức trong việc phòng chống dịch cho đất nước, dịch bệnh đã được kiểm soát. Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP&YTCC thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và những cá nhân xuất sắc trong Đảng bộ Nhà trường đã vinh dự được khen thưởng. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của tập thể, cá nhân các đảng viên trong công tác xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Trường.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: