Tin tức -Truyền thông

Thông báo bán thanh lý Công cụ dụng cụ của Trường Đại học Y Hà Nội

02-04-2021

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 640/TB-ĐHYHN ngày 01/4/2021 về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ theo hình thức niêm yết giá.

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 640/TB-ĐHYHN ngày 01/4/2021 về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ theo hình thức niêm yết giá.

Thời gian xem và đăng ký mua thanh lý: từ ngày 02/4/2021 đến 08/4/2021.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký mua thanh lý: Phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, phòng 418 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chi tiết:

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: