Tin tức -Truyền thông

Thông báo bán thanh lý Vật liệu, vật tư thu hồi từ công trình cải tạo sửa chữa của Trường Đại học Y Hà Nội

21-12-2020

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2967/TB-ĐHYHN ngày 21/12/2020 về việc bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi.

 

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2967/TB-ĐHYHN ngày 21/12/2020 về việc bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi.

Thời gian xem và đăng ký mua thanh lý: từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký mua thanh lý: Phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, phòng 418 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chi tiết:

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: