Tin tức -Truyền thông

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng anh, hướng dẫn tuyển sinh thạc sĩ Dịch tễ học bằng tiếng anh

05-04-2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng anh, hướng dẫn tuyển sinh thạc sĩ Dịch tễ học bằng tiếng anh.

 

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng anh:

 

 

Hướng dẫn tuyển sinh thạc sĩ Dịch tễ học bằng tiếng anh:

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: