Tuyển dụng

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng

26-04-2021

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa là Bệnh viên hạng II tuyến tỉnh. Nhằm phát triển Bệnh viện trong thời gian tới và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, năm 2021 Bệnh viện cho nhu cầu tuyển dụng 06 bác sĩ đa khoa về làm việc.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: