Tuyển dụng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển dụng Điều dưỡng đi làm việc tại Đức

26-04-2021

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành Điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 (năm 2021), Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động thương binh và xã hội, thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 7 đợt 2 như sau:

Thông báo tuyển chọn chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: