Thông báo

Thông báo Điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp BSYK 2015-2021 và CNYK 2017-2021

29-04-2021

Thông báo Điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp BSYK 2015-2021 và CNYK 2017-2021

Download tại đây

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác: