Học viên - Sinh viên

Thông báo thay đổi lịch học lớp Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021

11-05-2021

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay đổi lịch học của lớp Điều dưỡng liên thông từ cao đằng hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: