Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Bộ trưởng gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19

13-05-2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp. GS.TS Nguyễn Thanh Long thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi Lời hiệu tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế trong cả nước cùng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

 

Nội dung Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: