Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Nông Cống Thanh Hóa tuyển dụng

01-06-2021

Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống là Bệnh viện hạng II, với số giường bệnh là 270. Năm 2021 Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ cho nhiều vị trí làm việc khác nhau.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: