Học viên - Sinh viên

Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021

15-06-2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thời gian nghỉ hè của học viên, sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

Các tin khác: