Tin tức -Truyền thông

Hội nghị tổng kết công tác giảng dạy năm học 2020 - 2021, phương hướng công tác năm học 2021 - 2022

29-07-2021

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảng dạy năm học 2020 - 2021, phương hướng công tác năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Tham dự Hội nghị có: GS.TS Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng điều hành; GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học; ThS Phạm Xuân Thắng – Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các thầy cô giáo vụ đại học các Viện/Khoa/Bộ môn/ Phân hiệu.

Phát biểu tại Hội nghị GS.TS Tạ Thành Văn nhận định: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Nhà trường, nhưng với sự nỗ lực của các thầy/ cô năm học 2020 - 2021 có thể nói là năm học thành công của cả đào tạo đại học và sau đại học. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Nhà trường hi vọng các thầy/ cô tiếp tục cống hiến, đóng góp cho hoạt động đổi mới đào tạo của Nhà trường.

 

 

Phụ trách công tác đào tạo đại học của Nhà trường, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh: Hoạt động đào tạo của Nhà trường trong năm học 2020 - 2021 là vô cùng khó khăn bởi sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sinh viên nhập học muộn hơn so với mọi năm kéo theo các hoạt động như việc tổ chức dạy học, thực hành, thi cử…bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các thầy/ cô trong Nhà trường với sự nỗ lực không ngừng, luôn linh hoạt trong các hoạt động, do đó chương trình đổi mới đào tạo Nhà trường được đảm bảo đúng tiến độ. GS Tú nhấn mạnh, trong năm học tới cần: Nhanh chóng hoàn thiện công nghệ dạy học mới (hoàn thiện cơ sở vật chất, tập huấn cho giảng viên…); nhanh chóng xây dựng vật liệu dạy học; tiếp tục linh hoạt, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, đạt tiến độ trong tình hình mới.

 

 

Tại Hội nghị một số báo cáo về công tác giảng dạy đã được trình bày:

PGS. TS Lê Đình Tùng – Phòng Quản lý Đào tạo Đại học trình bày “Báo cáo tổng kết công tác giảng dạy đại học năm học 2020 - 2021, phương hướng công tác đào tạo năm học 2021 – 2022”. Thứ nhất, về quy mô đào tạo đại học, tính đến tháng 7/2021 Nhà trường đang đào tạo 6.979 sinh viên. Thứ hai, về chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ từ Y1 đến Y6, trong đó có 3 ngành thực hiện đào tạo theo chương trình đổi mới gồm: Bác sĩ Y khoa (Y1, Y2), Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Cử nhân Điều dưỡng (Y1, Y2, Y3). Thứ ba, về tổ chức và giám sát giảng dạy để đáp ứng với tình hình diễn biến dịch COVID-19, kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2020 - 2021 đã được điều chỉnh kịp thời, 100% các bài giảng lý thuyết chuyển sang học trực tuyến. Số bài giảng trực tuyến qua 3 đợt dịch: 2489 bài giảng.

Báo cáo nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022: Thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy năm học 2021; tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới đào tạo giai đoạn 3; kiểm định 02 chương trình đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm; xây dựng, rà soát, cập nhật chuẩn năng lực nghề nghiệp trình độ đại học ngành Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Dinh dưỡng; triển khai phần mềm xây dựng kế hoạch làm việc của giảng viên và tổng hợp giờ giảng (giai đoạn 1); thực hiện cơ chế một cửa, và từng bước thức hiện một cửa liên thông trong giải quyết công việc, thủ tục liên quan đến đào tạo đại học của sinh viên, cán bộ, cá nhân, tổ chức; hoàn thiện quy chế đào tạo trình độ Đại học theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021; xây dựng văn bản quy định về vật liệu dạy học, TLDH cập nhật chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống quản lý tài liệu, vật liệu dạy học; tiếp tục triển khai và thúc đẩy việc sử dụng hệ thống LMS phục vụ quản lý nội dung và tổ chức quản lý quá trình dạy học…; xây dựng phương án, kế hoạch dạy học và thi trực tuyến ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

PGS.TS Kim Bảo Giang - Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD trình bày “Báo cáo hoạt động khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm học 2020 - 2021”. Đối với hoạt động khảo thí, tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên đồng thời triển khai các hoạt động mới như: Lập kế hoạch thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi cho BSĐK đổi mới năm 2 theo chuẩn đầu ra; triển khai thi chạy trạm thí điểm cho SĐH - BM mắt; triển khai thi kĩ năng (OSCE) kết thúc năm thứ 2 của chương trình đào tạo đổi mới bác sĩ Y khoa; hỗ trợ các bộ môn tổ chức thi thực hành, thi tốt nghiệp kĩ năng tại Trung tâm KT&ĐBCLGD. Tổng số lượt môn thi tại Trung tâm trong năm học 2020 - 2021 là 1789 lượt, tổng số lượt sinh viên thi là 77.603 lượt. Đối với hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp tục được triển khai: Thu thập và phân tích phản hồi từ giảng viên, sinh viên; thu nhận và xử lý phản hồi của sinh viên qua fanpage; bình chọn giảng viên năm học 2020 - 2021; xây dựng quy chế công khai; điều tra sự hài lòng của cán bộ nhà trường; hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ; …

 

 

Hội nghị tiến hành thảo luận một số vấn đề về: Cơ sở hạ tầng, thời gian giảng dạy, kê khai giờ giảng, quản lý vật liệu dạy học,…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, trong năm học tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều điều này đòi hỏi các đơn vị, bộ môn tiếp tục rà soát các hoạt động đào tạo của bộ môn, đánh giá những nội dung đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Trong năm học tới, các bộ môn cầm bám sát chương trình, kế hoạch, chuẩn bị giải pháp phù hợp thực tiễn có thể thay đổi, không để chậm tiến độ, cần xác định dạy học online là chính trong tình hình hiện nay, nên cần nhanh chóng hoàn thiện công nghệ dạy học mới, nhanh chóng xây dựng vật liệu dạy học, tiếp tục linh hoạt, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, đạt tiến độ trong tình hình mới.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: