Học viên - Sinh viên

Thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo Đại học năm học 2021-2022

28-07-2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ Đại học năm học 2021-2022 như sau:

Các tin khác: