Học viên - Sinh viên

Thông báo cuộc thi "Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021

28-07-2021

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021); Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến toàn thể Sinh viên trong Trường về việc tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 như sau:

Thông báo chi tiết cuộc thi xin vui lòng xem tại đây

Thể lệ cuộc thi xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: