Tin tức -Truyền thông

Trường ĐHYHN triển khai hoạt động tiêm chủng phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế

30-07-2021

Tính đến thời điểm hiện nay, Trường đã tổ chức thực hiện được trên 50.000 mũi tiêm vaccine an toàn phòng COVID-19.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: