Thông báo

Giới thiệu về hệ Bác sỹ Y khoa - Pháp ngữ (AUF)

02-07-2021

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa tăng cường tiếng Pháp - AUF

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa tăng cường tiếng Pháp (Gọi tắt là Chương trình Pháp ngữ AUF) là chương trình đào tạo được phát triển lên từ Đề án đào tạo Phân khoa Pháp ngữ chuyên ngành Y của Đại học Y Hà Nội được ký kết hợp tác với Tổ chức Đại học Pháp ngữ từ năm 2005.


Chương trình AUF trải qua hơn 15 năm đã đào tạo được hơn 800 sinh viên. Trong đó có rất nhiều các giáo sư, tiến sĩ, bác sỹ đầu ngành của Việt Nam.

Để đăng ký Chương trình Pháp ngữ AUF, sinh viên có thể đăng ký đơn (theo mẫu) và gửi về Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Kim Yến - 0946461835

                                                                                                                                                                                                                                               

Một số thông tin đáng lưu ý khác:

1. Câu lạc bộ Pháp ngữ - Trường Đại học Y Hà Nội: https://www.facebook.com/clubfranco.hmu

2. Chương trình Y khoa tăng cường tiếng Pháp AUF: https://www.facebook.com/1734494033441634/posts/3707461256144892/?d=n

3. Cơ hội học bổng, du học cho sinh viên hệ AUF: https://www.facebook.com/1734494033441634/posts/3707529029471448/?d=n

4. Học tiếng Pháp có khó không?: https://www.facebook.com/1734494033441634/posts/3703129219911429/?d=n
 
(Nguồn: CF)

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: