Tuyển dụng

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng

16-08-2021

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa là Bệnh viên hạng II tuyến tỉnh, có chức năng khám chữa bệnh chuyên ngành phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh trong toàn tỉnh Thanh Hóa. Nhằm phát triển Bệnh viện trong thời gian tới và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, năm 2021 Bệnh viện cho nhu cầu tuyển dụng 07 bác sĩ đa khoa về làm việc

Chi tiết thông tin tuyển dụng xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: