Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang

31-08-2021

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang là đơn vị y tế khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, Bệnh viện là đối tác khám chữa bệnh cho các chuyên gia quốc tế của các tổng công ty và tập đoàn đa quốc gia tại Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các khu lân cận. Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng 20-30 bác sĩ, cụ thể như Thông báo sau:

Các tin khác: