Tuyển dụng

Bệnh viện Nhi Trung ương tuyển dụng

23-09-2021

Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở y tế tuyến cuối tiếp nhận điều trị các bệnh nhi trong cả nước, với định hướng phát triển và mở rộng của Bệnh viện, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng cử nhân Điều dưỡng và Kỹ thuật viên y khoa như sau:

Các tin khác: