Học viên - Sinh viên

THÔNG BÁO DSSV ĐÃ DUYỆT Ở KTX 15 TẦNG

06-10-2021

Thông báo về việc đón tiếp sinh viên Y1 năm học 2021-2022, xin mời tải file tại đây.

Danh sách sinh viên Y1 năm học 2021-2022 đã duyệt ở KTX 15 tầng, xin mời tải file tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: