Biểu mẫu - văn bản

  • Các mẫu văn bản giấy tờ cho sinh viên

    Để thuẩn lợi cho việc xin cấp giấy tờ cho sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và HSSV cung cấp các mẫu văn bản giấy tờ như sau:

  • Quy trình Hợp tác quốc tế

    Hiện nay, việc quản lý các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với trường, với các đơn vị, dự án, trung tâm của trường gặp rất nhiều khó khăn.