Sứ mệnh - Tầm nhìn

 • Sứ mạng - Tầm nhìn - giá trị cốt lõi

 • Chính sách và mục tiêu chất lượng năm học 2014 -2015

  Chính sách và mục tiêu chất lượng năm học 2014 -2015

 • Thành tựu của Nhà trường trong giai đoạn 2006-2010

  Tính đến 3/2011, trường đã đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ tay nghề cho nhiều cán bộ, sinh viên (SV), học viên (HV) ở cả hai trình độ đại học (ĐH) và sau đại học (SĐH), cung cấp cho đất nước:

 • Truyền thống và những trang vàng

  Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, là một trường đại học lớn và có bề dày lịch sử lâu đời trong các trường Đại học hiện có ở Việt Nam. Trong hơn một thế kỷ hình thành và phát triển vừa qua. Nhà trường đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho ngành y tế, có nhiều thành tích đáng kể trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ xã hội và phát triển đất nước, cả trong thời bình cũng như trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trường Đại học Y Hà Nội luôn là một trong những trường đại học y tế hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam với bề dày lịch sử. Với nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý cho các cá nhân và tập thể:
  - Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì.
  - Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì.
  - Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
  - Huân chương Hồ Chí Minh.
  - Anh hùng lực lượng vũ trong nhân dân.
  - Huân chương sao vàng.