Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Quyết định Quyết định số 1173/QD-DHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1173 – Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước đối với viên chức và hợp đồng
Quyết Định 2092 01-07-2012 Tải về DHYHN Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học
Quyết định Quyết định số 1225 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1225 - Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước
Quyết định Quyết định số 1178 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1178 – Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
Quyết định Quyết định số 1177 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1177 – Quy chế Văn hóa
Quyết định Quyết định số 1176 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1176 – Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Quyết định Quyết định số 1175 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1175 – Quy chế nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức
Quyết định Quyết định số 1174 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1174 – Quy chế định mức chi trả phụ cấp độc hại
Quyết Định QĐ-3210 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế Công tác văn thư
Quyết Định QĐ-3209 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế Công tác lưu trữ