Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Văn bản phòng chống COVID19 536 ĐHYHN-HC 24-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19
Văn bản phòng chống COVID19 438 ĐHYHN-HC 13-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19
Văn bản phòng chống COVID19 400 TB-ĐHYHN 10-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Khuyến khích áp dụng các hình thức trực tuyến áp dụng trong các hoạt động của Nhà trường