Chi tiết ấn phẩm: Bệnh học và điều trị động y - Về nhóm ấn phẩm


    

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ y học cổ truyền. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài   liệu dạy ư học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy – học chuẩn về chuyên môn để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Sách “Bệnh học và điều trị đông y” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã  được phê duyệt. Sách được biên soạn  dựa trên    sở kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách “Bệnh học và điều trị đông  y” đã được biên soạn bởi  các nhà  giáo giàu kinh nghiệm và  tâm huyết của bộ môn Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Sách “Bệnh học và điều trị đông y” đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy ư học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành là  tài liệu  dạy- học  đạt chuẩn  chuyên môn của  ngành y tế  trong giai đoạn 2006 ư 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các Nhà giáo, các chuyên gia của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim và PGS.TS. Chu Quốc Trường đã đọc và phản biện để cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.

Vì lần  đầu xuất bản  nên  còn có khiếm  khuyết,  chúng tôi mong được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

 

Chủ biên: Phan Quan Chí Hiếu

Những người biên soạn

- PGS.TS Nguyễn Thị Bay

- ThS. BS Ngô Anh Dũng

 
Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q

MỤC LỤC

 

Chương I. Bệnh chứng do ngoại nhân   

  
Bài 1. Bệnh học ngoại cảm                                 

PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu                                                     

1. Đại cương                                                                                    

2. Phân loại bệnh ngoại cảm                                                   

Câu hỏi ôn tập                                                                               

Đáp án                                                                                           

Bài 2. Bệnh học ngoại cảm Thương hàn PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu                                                   

1. Đại cương                                                                                 

2. Bệnh học ngoại cảm thương hàn

(lục kinh hình chứng)                                                                   

Câu hỏi ôn tập                                                                               

Đáp án                                                                                            

Bài 3. Bệnh ngoại cảm Ôn bệnh  PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu                                                   

1. Đại cương                                                                                

2. Nguyên nhân gây bệnh                                                          

3. Sinh bệnh lý của ngoại cảm ôn bệnh                                 

4. Những  điểm  khác nhau giữa ngoại

cảm ôn bệnh và ngoại cảm thương hàn                                 

5. Bệnh học và điều trị                                                                

Câu hỏi ôn tập                                                                              

Đáp án                                                                                           

Bài 4. Bệnh ngoại cảm Lục dâm PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu                                                  

1. Đại cương                                                                            

2. Những chứng bệnh thường gặp                                         

3. Phụ lục                                                                                    

Câu hỏi ôn tập                                                                           

Đáp án                                                                                         

Chương II. Bệnh do nội nhân và nguyên  nhân khác                                                                                    

Bài 5. Bệnh học Phế - Đại trường  ThS. Ngô Anh Dũng                                                              

1. Đại cương                                                                                

2. Những hội chứng bệnh Phế - Đại trường                       

Câu hỏi ôn tập                                                                            

Đáp án                                                                                         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bài 6. Bệnh học Tỳ – Vị                                           

1. Đại cương     

 2. Những hội chứng bệnh Tỳ – Vị  

Câu hỏi ôn tập    

Đáp án                                                                   

Bài 7. Bệnh học Thận – Bàng quang   PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu                               

 

1. Đại cương    

2. Những bệnh chứng Thận ư Bàng quang        

Câu hỏi ôn tập    

Đáp án      

 

Bài 8. Bệnh học Can - Đởm  PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu    

 

 

1. Đại cương    

2. Những bệnh chứng tạng Can - phủ Đởm      

Câu hỏi ôn tập     

Đáp án      

 

Bài  9.  Bệnh học Tâm  - Tiểu trường Tâm bào - Tâm tiêu PGS. TS. Nguyễn Thị Bay 

 

1. Đại cương                                          

2. Những bệnh chứng Tâm ư Tiểu trường         

Câu hỏi ôn tập     

 

Đáp án      

Bài 10. Cách kê đơn thuốc  PGS.TS. Phan Quan  Chí Hiếu; ThS. BS. Ngô Anh Dũng           

1. Những phương cách kê đơn thuốc 

3. Sự phối ngũ các vị thuốc trong một đơn thuốc   

2. Những  nội dung quan trọng trong cách kê đơn thuốc theo lý luận đông y   

4. Sự cấm kỵ trong khi dùng thuốc                     

Câu hỏi ôn tập                                                          

Đáp án    

Tài liệu tham khảo