Chi tiết ấn phẩm: Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX - Về nhóm ấn phẩm


  LỜI NÓI ĐẦU 

    Nghiên cứu các giá trị sinh học người bình thường là loại nghiên cứu khoa học cơ bản, nhằm cung cấp những thông tin khoa học cần thiết không chỉ cho các nghiên cứu y sinh học phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân mà còn sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng.

   Năm 1975, cuốn sách "Hằng số sinh học người Việt Nam" do GS. Nguyễn Tấn Gi Trọng, nguyên chủ nhiệm bộ môn Sinh lý trường Đại học Y Hà Nội làm chủ biên, được xuất bản lần đầu tiên nước ta. Cuốn sách đã được các nhà khoa học và nhất là các nhà khoa học y học đón nhận và hoan nghênh. Sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều công trình khoa học ở trong nước và nước ngoài.

   Ngày nay, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và khoa học y học nói riêng, đòi hỏi Y học Việt Nam phải cập nhật các giá trị sinh học người bình thường, trước mắt theo từng thập kỷ. Hơn nữa, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước đang trên đà phát triển, trình độ cán bộ khoa học kỹ thuật được nâng cao hơn, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại hơn. Đó là những tiền đề chính để xác định sự cần thiết phải có nghiên cứu cơ bản về các giá trị sinh học của người Việt Nam trong thập kỷ 90, thế kỷ XX, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chiến lược con người trong thế kỷ XXI, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

   Được Đảng, Chính phủ quan tâm và sự chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành liên quan, năm 1994, Trường Đại học Y Hà Nội được chủ trì Dự án "Điều tra cơ bản một số chỉ tiêu sinh học người Việt Nam bình thường ở thập kỷ 90". Sau 6 năm triển khai thực hiện với sự tham gia của các nhà khoa học ở 7 trường Đại học Y và 8 Viện và Bệnh viện trung ương, Dự án đã kết thúc và được nghiệm thu ngày 06 tháng 02 năm 2001 với kết quả xuất sắc.

   Từ kết quả của Dự án "Điều tra cơ bản một số chỉ tiêu sinh học người Việt Nam bình thường ở thập kỷ 90", Ban biên tập gồm các Nhà khoa học Y học đại diện cho các chuyên khoa, chuyên ngành Y học trong cả nước do GS. TS. Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Tổng biên tập đã được thành lập để biên soạn, biên tập cuốn sách "Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX".

   Ngoài ra, cuốn sách còn được bổ sung một số giá trị sinh học khác từ các đề tài khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu hoặc từ các Luận án Tiến sĩ Y học đã được bảo vệ mà Dự án "Điều tra một số chỉ tiêu sinh học người Việt Nam bình thường ở thập kỷ 90" chưa làm được.

   Cuốn sách "Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX" là kết quả của quá trình lao động trí tuệ miệt mài, có tính khoa học và sáng tạo cao của tập thể các Nhà khoa học Y học đại diện cho các chuyên khoa, chuyên ngành Y học Việt Nam. Đây là cuốn sách có chứa hàm lượng chất xám rất lớn, có nhiều thông tin khoa học chính xác, cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bố cục logic, khoa học và dễ tra cứu.

   Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực Y sinh học và các lĩnh vực khác những giá trị sinh học của người Việt Nam bình thường để tham chiếu, tin rằng sách sẽ được đôns đảo độc giả đón nhận.

   Cuốn sách đã được biên tập rất công phu, tuy nhiên những tồn tại là không thể tránh khỏi, Ban biên tập rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để khi Sách đựợc tái bản sẽ hoàn thiện hơn.

 

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q