Chi tiết ấn phẩm: Bệnh lao phổi - Về nhóm ấn phẩm


      


LỜI GIỚI THIỆU

 

Thực hiện một số’ điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế to chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bưổc xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực ỵ tế.

Sách Nội bệnh lý, phần Bệnh lao được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trưòng Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các Nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết vổi công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thông, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Nội bệnh lý, phần Bệnh lao đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006; là tài liệu dạy học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bồ sung và cập nhật.

Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các Nhà giáo, các chuyên gia của Bộ môn Lao, Trưòng Đại học Y Hà Nội đã dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách này; cảm ơn PGS.TS Phạm Long Trung và TS Trần Quang Phục đã đọc, phản biện đe cuốn sách được hoàn chỉnh kịp thòi phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực ỵ tế.

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sách Nội bệnh lý - phần Bệnh lao do tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn Lao, Trưòng Đại học Y Hà Nội biên soạn. Mục tiêu của sách là cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh học lao, chương trình chông lao ở nưổc ta cho sinh viên hệ bác sỹ đa khoa. Sách cũng là tài liệu tham khảo cho các học viên sau đại học. Các bài giảng đều thông nhất có các phần: Mục tiêu, nội dung, câu hỏi lượng giá. Như vậy sinh viên biết được yêu cầu của từng bài giảng và sau khi học xong có the tự đánh giá kết quả học tập.

Sách là tài liệu học tập của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa, hy vọng cũng có ích cho các cán bộ đang công tác trong chuyên khoa Lao - Bệnh phoi và các đồng nghiệp.

 

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn
Lời nói đầu

Bài 1. Đăc điểm của bênh lao (GS.TS. Trần Văn Sáng)

1. Bệnh lao là bệnh do vi khuẩn

2. Bệnh lao là bệnh lây

3. Bệnh lao diễn biến qua hai giai đoạn

4. Đặc điểm miễn dịch, dị ứng trong bệnh lao

5. Bệnh lao có thể phòng và điều trị có kết quả

6. Bệnh lao là bệnh xã hội

Tư lương giá

Bài 2. Lao sơ nhiêm (BSCKĨL Nguyễn Xuân Nghiêm)

1. Đại cương

2. Sinh bệnh học

3. Giải phẫu bệnh

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Tiến triển - biến chứng

8. Điều trị

9. Phòng bệnh

Tư lương giá

Bài 3. Lao phổi (GS. TS. Trần Văn Sáng)

1. Vị trí của lao phoi trong bệnh học lao

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh lý

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Các thể lâm sàng

7. Chẩn đoán

8. Tiến triển và biến chứng

9. Điều trị

10. Phòng bệnh

Tư lương giá Bài 4. Lao màng pliổi....(BSCKI. Mai Văn Khương; BSCKII. Ngô Ngoe Am)

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh

4. Lâm sàng

5. Một số’ thể lâm sàng ít gặp

6. Cận lâm sàng

7. Chẩn đoán

8. Diễn biến

9. Điều trị

Tư lương giá

Bài 5. Lao màng não (BSCKII. Ngô Ngoe Am)

1. Đại cương

2. Những biểu hiện lâm sàng

3. Xét nghiệm cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh

Tư lương giá

Bài 6. lao màng bung (BSCKI. Mai Văn Khương; BSCKII. Ngô Ngoe

Am)

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh

4. Lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

Tư lương giá

Bài 7. Lao Hach ngoai biên (ThS. Trần Thi Xuân Phương)

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh

4. Lâm sàng

5. Các thể lâm sàng

6. Cận lâm sàng

7. Chẩn đoán

8. Điều trị

9. Tiến triển và tiên lượng

Tư lương giá

Bài 8. Lao xương khớp (TS. Lê Ngoe Hưng)

1. Đại cương 57

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh

4. Các thể lâm sàng

5. Lâm sàng

6. Cận lâm sàng

7. Điều trị

8. Một số’ thể lao xương khổp thưòng gặp

9. Điều trị

Tư lương giá

Bài 9. lao tiết niêu - sinh due (TS. Lê Ngoe Hưng)

1. Đại cương

2. Sinh bệnh học

3. Giải phẫu bệnh

4. Lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Các thể lâm sàng

7. Chẩn đoán

8. Tiến triển, tiên lượng và biến chứng

9. Điều trị

10. Phòng bệnh

Tư lương giá

Bài 10. Bênh lao và nhiêm HIV (BSCKĨL Nguyễn Xuân Nghiêm)

1. Đại cương

2. Nhắc lại một số’ điểm cơ bản của môi liên quan bệnh lao và nhiễm HIV/

AIDS

3. Đặc điểm của bệnh lao có nhiễm HIV/ AIDS

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng mắc lao cho ngưòi nhiễm HIV/AIDS

7. Phòng lây nhiễm HIV trong khi chăm sóc ngưòi lao có HIV/AIDS

Tư lương giá Bài 11. Điểu tri bênh lao (BSCKI. Mai Văn Khương; ThS. Trần Thi Xuân Phương)

1. Đại cương

2. Một số’ cơ sở trong điều trị bệnh lao

3. Các thuốc chông lao

4. Nguyên tắc điều trị bệnh lao

5. Các phác đồ điều trị bệnh lao

6. Điều trị những trưòng hợp đặc biệt

7. Điều trị bệnh lao ở Việt Nam

Bài 12. phòng bênh lao (TS. Lê Ngoe Hưng)

1. Đại cương

2. Giải quyết nguồn lây

3. Bảo vệ cơ thể khỏi bị lây

4. Các biện pháp khác

Tư lương giá