Chi tiết ấn phẩm: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Về nhóm ấn phẩm


      

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Thực hiện Nghị định sổ" 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triến khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt ban hành các chương trình khung cho giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành sức khoẻ. Đế thông nhất thực hiện trong các trưòng Trung học y tế, Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế đã biên soạn Chương trình giáo dục Hộ sinh và tô chức biên soạn bộ sách cho toàn bộ chương trình này. Tham gia biên soạn có các thầy thuốc chuyên khoa sản - Phụ, các giáo viên trung học chuyên nghiệp và cao đắng ỵ tế của nhiều trưòng. Bộ sách được Hội đong chuyên môn thấm định và được Bộ Y tế ban hành đế làm tài liệu dạy - học chính thức của Ngành.

Các trưòng đào tạo Hộ sinh trung học sử dụng tập giáo trình này kết hợp với giáo trình do nhà trưòng biên soạn đế làm tài liệu giảng dạy và hướng dẫn học sinh phù hợp với điều kiện cụ thế của từng vùng,

Cuốn sách Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ được biên soạn theo các tiêu chí:

Bám sát mục tiêu, nội dung giáo dục của Chương trình khung và Chương trình giáo dục Hộ sinh do Bộ Y tế ban hành.

Những nội dung chuyên môn được biên soạn căn cứ vào Hướng dẫn chuấn Quôc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản của Bộ Y tế.

Cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Sức khoẻ sinh sản đế chọn lọc đưa vào giáo trình môn học.

Đổi mổi phương pháp biên soạn, tạo các tiền đề phạm để giáo viên, học sinh các trưòng có thế áp dụng phương pháp dạy - học tích cực.

Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế chân thành cảm ơn Quỹ dân số" Liên hiệp quốc, Dự án VIE/01/P10 đã hỗ trợ trong quá trình biên soạn giáo trình môn học. Cám ơn các chuyên gia Quốc tế của Quỹ dân sô Liên hiệp quốc đã tham gia đóng góp ý kiến vổi các tác giả trong quá trình biên soạn giáo trình môn học này.

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn


MỤC LUC

 

Bài 1. Giải phẫu sinh lý bộ phận sinh dục nữ và khung chậu

Bài 2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên

Bài 3. Chăm sóc sức khỏe sinh sản ỏ người phụ nữ tuổi mãn kinh

Bài 4. Giáo dục sức khỏe phụ nữ

Bài 5. Rô! loạn kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường

Bài 6. Các dị tật bẩm sinh của đưòng sinh dục nữ

Bài 7. Sa sinh dục

Bài 8. Nhiễm khuẩn đưòng sinh sản và các bệnh lây truyền qua đưòng tình dục

Bài 9. Các khốĩ u sinh dục

Bài 10. Rò bàng quang - âm đạo

Bài 11. Vô sinh

Bài 12. Phá thai bằng phương pháp hút thai chân không

Đáp án môn học