Chi tiết ấn phẩm: Illustrative pictures of skin lesions due to drug- induced complications - Về nhóm ấn phẩm


     


Biên soạn:PGS.TS  Nguyễn Văn Đoàn

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q