Tên đơn vị: TRẠM Y TẾ
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại: (043)8523798 – 158; 159
Email: phongyte@hmu.edu.vn
 
Phòng Y tế thành lập năm 1954
 
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM 
Trưởng Phòng: Y tá Bảo; Y sĩ Nguyễn Mạnh Chính; BS. Phạm Đình Thẩm; BS. Vũ Anh Vinh; BS. Nguyễn Ngọc Thảo; BS. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Vĩnh Bảo, BSCKII. Bùi Văn Độ
 
II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
- Phụ trách trạm:     BS. Nguyễn Phúc Hà
- Phó Trưởng trạm: BS. Văn Thị Thanh Hương
Tổng số CBCNVC: 08
 
III. HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh học đường, vệ sinh phòng chống dịch. 
- Thực hiện các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho Cán bộ và sinh viên trong trường. 
- Tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ công chức hàng năm, cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ sáu trước khi tốt nghiệp.
 
IV. TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN
Truyền thống phòng Y tế gắn liền với lịch sử hào hùng và đầy tự hào của trường Đại học Y Hà Nội trong suốt chiều dài truyền thống.
Hoà mình với sự đổi thay của thời đại với phương châm: Tôn trọng quá khứ - hướng tới tương lai luôn tự hào là một phần của Đại học Y Hà Nội. Toàn thể đội ngũ cán bộ CNVC của phòng nguyện góp sức mình xây dựng một trường Đại học Y : Hiện đại – Văn Minh và phát triển.