BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Mail:
 
 
1. Lãnh đạo hiện nay:
+ Trưởng Bộ môn:
Thượng tá. Nguyễn Long
+ Bí thư chi bộ:
Thiếu tá: Lưu Văn Quang
 
2. Cán bộ hiện nay: 
Thạc sĩ: 01; Cử nhân: 04; Quân nhân chuyên nghiệp: 01
 
3. Thành tích đạt được:
Đã đào tạo hơn 3000 sĩ quan dự bị quân y động viên vào quân đội trên 400 bác sỹ; thực hiên tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về công tác QP-AN, quân sự địa phương.
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên và tham mưu cho đảng ủy-BGH nhà trường về công tác QP-AN và công tác quân sự địa phương.