Hiện nay trường bao gồm có các bộ môn sau:

- Bộ môn Dược lý

- Bộ môn Giải phẫu

- Bộ môn Giải phẫu bệnh

- Bộ môn Giáo dục y học và kỹ năng tiền lâm sàng

- Bộ môn Hóa sinh

- Bộ môn Ký sinh trùng

- Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch

- Bộ môn Mô – Phôi

- Bộ môn Phẫu thuật thực nghiệm

- Bộ môn Sinh lý học

- Bộ môn Vi sinh

- Bộ môn Y sinh học - Di truyền

- Bộ môn Y pháp