Tiếng Việt : Bộ Môn Y Vật lý.

 Tiếng Anh:  Medical Physics.

Số 48 Tăng Bạt Hổ

Điên thoai: 84 4 39710645

 1. Lãnh đạo:
 • Tiền nhiệm:  Bác sĩ Hoàng sử

                      GS. TSKH Phan Sỹ An

                      TS. Phan Thị Lê Minh

                      Ths. Đoàn Thị Giáng Hương

 • Đương nhiệm: Trưởng bộ môn: Ths. Trần Thị Ngọc Hoa
 1. Nhân sự: 8 (2 GVC, 3 GV, 3 KTV) trong đó 1TS, 1 NCS, 6 ThS
 2. Hoạt động chuyên môn
 1. Giảng dạy
 • Giảng dạy theo chương trình đối mới đào tạo các module S1.4 – BSYK, module 3 – BS RHM, module 2.2 – CN Điều dưỡng
 • Giảng dạy Lý Sinh Y học cho các đối tượng Đại học
 • Giảng dạy Lý Sinh – Vật lý Quang học cho các đối tượng Sau đại học
 • Giảng dạy Quang hình học – Quang vật lý & Quang sinh lý cho Cử nhân khúc xạ nhãn khoa
 1. Định hướng nghiên cứu
 • Ứng dụng Vật lý trong Y học
 • Khoa học vật liệu & kỹ thuật y sinh
 1. Thông tin liên hệ
 • Địa chỉ: Bộ môn Y Vật lý – Đại học Y Hà Nội (Tầng 3 – Số 48 Tăng Bạt Hổ - Phạm Đình Hổ - Hai Bà Trưng  - Hà Nội)
 • Email: yvatly@hmu.edu.vn
 • Điện thoại: 02439710645

1. Lãnh đạo hiện nay:

Phụ trách Bộ môn: ThS. Trần Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng Bộ môn:

2. Thành phần cán bộ hiện nay:

1 TS, 4 ThS, 4 CN, 1 KTV trung cấp Y

3. Thành tích đạt được

- Trưởng thành từ Bộ môn: 1GS, 5 PGS, 7 TSKH và TS, 3 ThS

- 1 NGND và 1 NGUT

- Viết 15 giáo trình, in 7 sách giáo khoa

- Xây dựng phòng thí nghiệm Vật lý – Lý sinh

4. Hoạt động hiện nay:

- Giảng dạy Vật lý – Lý sinh cho các đối tượng Đại học và Sau Đại học

- Giảng dạy Lý sinh và Vật lý Quang học cho các đối tượng Sau Đại học