Tên đơn vị: BỘ MÔN HÓA SINH

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Ha Nội    

- Điện thoại:

- Mail:                               

 

I. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

* Trưởng Bộ môn: GS.TS. Tạ Thành Văn

       * Phó trưởng BM::

        - PGS.TS. Trần Huy Thịnh

        - TS.BS Trần Khánh Chi

II. THÀNH PHẦN CB HIỆN NAY

1 GS, 2 PGS, 2 ThS, 1 BS, 6 Cử nhân, 1 KTV Trung cấp, 2 Y công

III. HOẠT ĐỘNG

- Đào tạo Đại học: Giảng dạy Hóa sinh cơ sở cho sinh viên Y2 đa khoa và Hóa sinh lâm sàng cho sinh viên hệ KTYH.

- Đào tạo sau ĐH: TS, ThS, BSCKI, BSCKII, BSCK sơ bộ ngành Hóa sinh.

- NCKH phục vụ Y học.

IV. THÀNH TÍCH

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ chuyên ngành Hóa sinh có trình độ cao gồm:

14 TS, trên 40 ThS, 40 BSCKI, 14 BSCKII, 14 BS Nội trú và nhiều khóa học viên định hướng chuyên khoa, đào tạo lại Hóa sinh.

- Xuất bản được được 25 giáo trình lý thuyết và thực tập về Hóa và Hóa sinh, 15 sách chuyên đề cho đào tạo sau Đại học.

-  NCKH phục vụ Y học.