Tên đơn vị: BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

- Địa chỉ:  Tầng 1 nhà B2 Trường Đại học Y Hà Nội

- Điện thoại, Fax đơn vị: 04-38523798-207

- Mail:

1. Lãnh đạo hiện nay:

.Trưởng Bộ môn:  PGS.TS. Lê Đình Tùng

. Phó trưởng bộ môn:

     TS.Nguyễn Thị Thanh Hương

     TS. Nguyễn Huy Bình 

2. Thành phần cán bộ hiện nay:

- Số lượng cán bộ cơ hữu 17 trong đó: Cán bộ giảng dạy: 10 cán bộ, Kỹ thuật viên: 6 cán bộ, Y công : 1 cán bộ,

3. Hoạt động của đơn vị:

. Đào tạo Đại học:

- Đối tượng: hệ bác sỹ , cử nhân,

. Đào tạo Sau đại học:

+ Đào tạo cho các đối tượng thi đầu vào sau đại học, giảng chứng chỉ cho các đối tượng NCS, CH, BSNT, CKI, CKII, hướng dẫn chuyên đề cho NCS các chuyên ngành liên quan.

+ Đào tạo sau đại học chuyên ngành Sinh lý học - thăm dò chức năng: tính đến nay đã đào tạo được:

85 BSCK, 13 BS CK định hướng

9 BSNT

4 NCS, 32 CH

3 BSCKII

Tài liệu giảng dạy đã xuất bản: Đã xuất bản 22 đầu sách chuyên ngành phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học.

. Hoạt động Nghiên cứu khoa học:

- Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị:

Chủ trì 1 đề tài cấp nhà nước, 7 đề tài cấp bộ và tương đương, nhiều đề tài cấp cơ sở.

Hơn 80 công trình công bố trên các tạp chí quốc gia, 7 báo cáo tại hội nghị quốc tế.

Phối hợp với Hội Sinh lý học tổ chức thành công 6 hội nghị khoa học chuyên ngành Sinh lý học - thăm dò chức năng toàn quốc.

4. Hợp tác quốc tế:

- Các hoạt động Hợp tác quốc tế khác: hiện có 5 cán bộ giảng dạy đang được đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu của Mỹ, Nhật Bản.

5. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001 đến nay):

- 1 Huân chương lao động hạng ba, 1 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Y Tế, 3 bằng khen của Bộ Y tế, 2 bằng khen của công đoàn ngành y tế, 1 bằng khen của công đoàn ngành giáo dục