Tên đơn vị: BỘ MÔN DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

 

 

1. Lãnh đạo tiền nhiệm

GS.TSKH. Nguyễn Năng An

GS.TS. Đào Văn Chính

PGS.TS. Lê Văn Khang

PGS.TS. Phan Quang Đoàn

2. Lãnh đạo hiện nay

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Hoàng Thị Lâm

3. Thành phần cán bộ hiện nay: 10 cán bộ

4. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng day, đào tạo các đối tượng đại học và sau đại học chuyên ngành Dị ứng miễn dịch lâm sàng của Trường đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội.

Nghiên cứu khoa học: Tổ chức nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các đối tượngd dại học và sau đại học chuyên ngành Dị ứng miễn dịch lâm sàng.

Điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Tham gia công tác tư vấn chuyên môn, giảng dạy, đào tạo, chỉ đạo tuyến và phát triển chuyên ngành dị ứng miễn dịch lâm sàng.

5. Các hoạt động

5.1. Giảng dạy

Những năm qua Bộ môn đã đào tạo được 17 Tiến sỹ, 13 BSCKII, 19 ThS, 20 BSNT, 21 BSCKI, nhiều bác sĩ định hướng chuyên khoa dị dứng, 2 thạc sỹ chuyên ngành dược và 3 dược sĩ.

Khoa và Bộ môn cũng đã phối hợp chặt chẽ với hội Hen - Dị ứng Việt Nam trong sự phát triển của chuyên ngành.

5.2. Viết sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy

Bộ môn đã viết 05 đầu sách phụ vụ cho công tác giảng dạy đại học và sau đại học.

Tham gia biên soạn hàng chục sách y dược và nhiều tài liệu về chuyên ngành Dị ứng miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế.

6. Nghiên cứu khoa học

- 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp thành phố, 16 đề tài cơ sở của Trường đại học Y Hà Nội và 13 đề tài cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai

- Đề tài hợp tác với nước ngoài: Đại học Sydney - Australia, Hoa Kỳ.

- Các cán bộ trong bộ môn đã có gần 300 Công trình NCKH được đăng trên nhiều tạp chí khoa học có uy tín trong cả nước và ngoài nước.

- Hướng dẫn sinh viên NCKH: Bộ môn thường xuyên quan tâm đến việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đã có 5 đề tài của các nhóm sinh viên được tặng bằng khen và giải thưởng của Bộ GD-ĐT và VIFOTEC.

6. Hợp tác quốc tế

Bộ môn có hoạt động hợp tác quốc tế thường niên và trao đổi với các Trung tâm, chuyên gia nước ngoài bao gồm Úc, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Pháp...

7. Thành tích, giải thưởng

Được tặng 6 Bằng khen của Bộ Y tế và Bộ giáo dục Đào tạo

4 năm liền được tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.