Tên đơn vị: BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC
Tên đơn vị (tiếng Anh): Anesthesia and Critical Care Department
Địa chỉ đơn vị: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

 

I. Lãnh đạo tiền nhiệm:
- Trưởng bộ môn: GS. Nguyễn Thụ (1993 - 2004)
Phó trưởng bộ môn (Phụ trách bộ môn): BSCKII. Đỗ Ngọc Lâm (2004 - 2009)
Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Tú
II. Lãnh đạo hiện nay:
Trưởng bộ môn: GS.TS. Nguyễn Hữu Tú
Phó trưởng bộ môn:

- PGS.TS. Trịnh Văn Đồng

- PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

- TS. Nguyễn Toàn Thắng

III. Thành phần cán bộ hiện nay:
Số lượng cán bộ cơ hữu:
1. GS.TS. Nguyễn Hữu Tú
2. PGS.TS. Trịnh Văn Đồng
3. TS. Cao Thị Anh Đào
4. TS. Nguyễn Quốc Anh
5. ThS. Nguyễn Ngọc Anh
6. TS. Bùi Ích Kim
7. ThS. Nguyễn Toàn Thắng
8. ThS. Phạm Quang Minh
9. ThS. Vũ Hoàng Phương
10. ThS. Tạ Ngân Giang
11. ThS. Bùi Thị Minh Huệ
12. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
13. ThS. Nguyễn Bá Tuân
14. KTV. Phạm Thu Ngân
Giảng viên kiêm nhiệm
1. PGS. TS. Nguyễn Quốc Kính
2. PGS. TS. Công Quyết Thắng
IV. Hoạt động của đơn vị:
1. Quy mô đào tạo:
1.1. Đào tạo Đại học:
- Tham gia giảng dậy môn Triệu chứng ngoại khoa, bệnh học ngoại khoa và phần GMHS cho sinh viên Y3, Y5, Y6 (Đa khoa và Chuyên khoa RHM)
1.2. Đào tạo Sau đại học: số HV trung bình
- CKĐH: 45 HV/năm
- CKI: 15 HV/năm
- CKII: 3 HV/năm
- Cao học: 12 HV/năm
- NCS: 5 HV/năm
- Nội trú: 3 HV/năm
1.3. Loại hình đào tạo khác:
Khóa học Cấp cứu chấn thương ban đầu cùng với hiệp hội chấn thương quốc tế (PTC): tổ chức hàng năm và bắt đầu từ năm 2004
Lớp đào tạo chống đau từ 2010
Lớp DIU cùng với cộng hòa Pháp từ năm 2006
Tổ chức thường niên hội nghị chuyên ngành GMHS từ năm 2007
1.4. Tài liệu giảng dạy đã xuất bản:
1. Bài giảng Gây mê hồi sức (Tập 1, Tập 2) năm xuất bản 2002, tái bản 2006, Nhà xuất bản Y hoc.
2. Bệnh lý viêm phổi trong thở máy, chủ biên TS Trịnh Văn Đồng, năm xuất bản 2009, Nhà xuất bản Y học
3. Thuốc sử dụng trong gây mê, chủ biên GS Nguyễn Thụ, năm xuất bản 2008, nhà xuất bản Y học
4. Đánh giá độ nặng và tiên lượng chấn thương trên lâm sàng, chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, năm xuất bản 2012, Nhà xuất bản Y học
5. Sỏi đường mật, chủ biên GS.TS Nguyễn Đình Hối, năm xuất bản 2012, nhà xuất bản Y học (Tham gia biên soạn)
6. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, chủ biên GS.TS Lê ngọc Trọng, năm xuất bản 2004, nhà xuất bản Y học ( tham gia biên soạn)
7. Cẩm nang học tập tích cực dành cho sinh viên, năm xuất bản 2011, nhà xuất bản Y học (Tham gia biên soạn)
8. Cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng, năm xuất bản 2008, nhà xuát bản Y học (Tham gia biên soạn)
9. Hướng dẫn thực hành cộng đồng, chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, năm xuất bản 2011, nhà xuất bản Y học
10. Tài liệu hướng dẫn thực hành cộng đồng cho giảng viên, chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, năm xuất bản 2011, nhà xuất bản Y học
11. Bách khoa thư bệnh học, nhà xuất bản Y học (tham gia biên soạn)
12. Dược thư quốc gia, nhà xuất bản Y học (tham gia biên soạn)
2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học:
- 1 đề tài cấp Nhà nước, 3 cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Cơ sở,
-  Hợp tác quốc tế nghiên cứu với Pháp, Canada, Úc…
-  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
3. Hợp tác quốc tế:
- Hợp tác đào tạo với nhiều tổ chức quốc tế: Hiệp hội cấp cứu chấn thương quốc tế (PTC), Hiệp hội chống đau thế giới (IASP), Hội gây mê thế giới (WFA)…
- Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo với hội GMHS Pháp, Canada, Úc, Mỹ
4. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001 đến nay):
Huân chương lao động hạng 3 (GS. Thụ)
Huân chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân (BS. Lâm)
Chiến sỹ thi đua cấp bộ (TS. Kim, PGS.TS. Đồng, PSG.TS. Tú)
Huy chương vì thế hệ trẻ (PGS.TS. Tú)
Thầy thuốc ưu tú (TS. Kim, PGS.TS. Đồng)
Bằng khen của Bộ Y tế