Tên đơn vị: BỘ MÔN HỒI SỨC CẤP CỨU
Địa chỉ đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai (khu nhà A9 và tầng 4 khu nhà P)
Điện thoại: 04.38686774
 


I. Lãnh đạo hiện nay
• Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh     
• Phó trưởng bộ môn:
- PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn    
- PGS.TS. Hà Trần Hưng
III . Thành phần cán bộ hiện nay
*  Cán bộ cơ hữu : 11
* Cán bộ kiêm nhiệm: 6
1. Hoạt động của đơn vị
1.1. Đào tạo đại học
- Số lượng bình quân : 2100 sinh viên/năm
- Số tiết giảng: 2400tiết/năm
1.2. Đào tạo Sau Đại học
Số lượng bình quân: 450 học viên /năm
- Số tiết giảng:  2800tiết /năm
1.3. Tài liệu giảng dạy đã xuất bản: 18 đầu sách do nhà xuất bản Y học và nhà xuất bản Giáo dục xuất bản.
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
Bộ môn đã thực hiện 2 đề tài cấp nhà nước đã nghiệm thu, 3 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu, Nhiều đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu.  Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị: Nghiên cứu, áp dụng những phương pháp kỹ thuật mới về hồi sức cấp cứu.
3. Hợp tác quốc tế
Hợp tác với đại học Nantes (Cộng hoà Pháp) đào tạo bằng liên trường đại học về cấp cứu.
Hợp tác với bệnh viện St Anthony và Mayo Clinic (Hoa Kỳ) tổ chức các buổi Hội thảo khoa học toàn quốc.
4. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân
- Bộ môn đã được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".
- Các giảng viên bộ môn được tặng nhiều bằng khen của Bộ Y tế và bệnh viện Bạch Mai.