Tên đơn vị (tiếng Việt): BỘ MÔN HUYẾT HỌC  
Tên đơn vị (tiếng Anh): Department of Hematology 
Địa chỉ đơn vị: Văn phòng Bộ môn Huyết học (Trường Đại học Y  Hà Nội), Tầng 4, Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, 79 Đường Giải Phóng, Hà Nội

 


1. Lãnh đạo hiện nay
* Trưởng bộ môn:  PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh
* Phó chủ nhiệm bộ môn:

- PGS.TS Vũ Minh Phương

- PGS.TS, Bạch Quốc Khánh

2. Quá trình phát triển và những thành tích của đơn vị
Bộ môn Huyết học được thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1983 trên cơ sở kết hợp 2 đơn vị là đơn vị đào tạo Huyết học - Truyền máu và phân môn Huyết học của Bộ môn nội, Trường Đại học Y Hà nội. Sự ra đời của Bộ môn đã đáp ứng được yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của một chuyên ngành mới là chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, bao gồm các phân môn huyết học lâm sang, xét nghiệm huyết học và truyền máu.
3. Thành phần cán bộ hiện nay: có 12 cán bộ công tác tại Bộ môn (11 cán bộ biên chế và 01 cán bộ hợp đồng), trong đó có 8 giảng viên (3 PGS, 2 tiến sĩ, 4 thạc sĩ), 2 cử nhân kỹ thuật y học, 2 cử nhân sinh học, 1 cử nhân điều dưỡng.
4. Công tác đào tạo
Trong suốt 26 năm kể từ khi thành lập, Bộ môn Huyết học đã thực hiện một khối lượng lớn về đào tạo đại học và sau đại học cho chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, và một số chuyên ngành khác như: Nội tổng quát, Tim mạch, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Miễn dịch, Sinh hoá, Kỹ thuật xét nghiệm.
Bộ môn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo các đối tượng học viên thuộc chuyên ngành Huyết học - Truyền máu nhằm bổ sung và tăng cường năng lực đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên cho chuyên ngành. Trong 26 năm kể từ khi thành lập, Bộ môn đã đào tạo hang trăm bác sĩ chuyên khoa định hướng Huyết học - Truyền máu, trên 20 bác sĩ nội trú, trên 60 thạc sĩ, hàng trăm bác sĩ chuyên khoa cấp I, trên 30 bác sĩ chuyên khoa cấp II và trên 20 tiến sĩ chuyên ngành Huyết học - Truyền máu. Các cán bộ y tế được đào tạo tại Bộ môn hiện đang giữ những cương vị chủ chốt tại các bệnh viện tuyền trung ương, tuyến tỉnh và huyện với cương vị là lãnh đạo bệnh viện, trưởng phó Khoa Huyết học - Truyền máu hoặc Khoa xét nghiệm, bác sĩ chuyên khoa Huyết học - Truyền máu hoặc khoa lâm sàng nội khoa. Nhiều cán bộ y tế được đào tạo tại Bộ môn đã trở thành các chuyên gia giỏi, có những đóng góp xuất sắc trong công tác chuyên môn và quản lý bệnh viện. Ngoài ra, Bộ môn trực tiếp tham gia đào tạo nhiều kỹ thuật viên xét nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - Truyền máu.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học, biên soạn giáo án và sách giáo khoa phục vụ đào tạo. Các giảng viên của Bộ môn là chủ biên hoặc tham gia biên soạn các sách giáo khoa cho chuyên ngành, bao gồm: Huyết học - Truyền máu (tập 1 và 2), Bài giảng Huyết học - Truyền máu dành cho các đối tượng sau đại học, Bệnh lý tế bào nguồn, Kỹ thuật xét nghiệm ứng dụng trong Huyết học - Truyền máu. Hiện tại, Bộ môn đang tập trung hoàn chỉnh giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học - Truyền máu dành cho các đối tượng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm, giáo trình Bệnh học Huyết học dành cho đối tượng học viên sau đại học. Bộ môn đã tham gia xây dựng và hoàn chỉnh Khung chương trình đào tạo đại học cho các đối tượng học viên là bác sĩ đa khoa, cử nhân kỹ thuật xét nghiệm hiện đang được sử dụng tại Trường Đại học Y Hà nội.
5. Công tác nghiên cứu khoa học
Bộ môn Huyết học luôn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Hà nội, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn (nguyên Trưởng Bộ môn) chủ trì và bảo vệ thành công 2 đề tài nhánh nghiên cứu khoa học thuộc đề tài cấp nhà nước: (1) “Nghiên cứu về ảnh hưởng của Dioxin lên máu và hệ tạo máu” thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu các biến đổi về mặt di truyền, miễn dịch, sinh hoá, huyết học và tồn lưu Dioxin trên các đối tượng phơi nhiễm có nguy cơ cao”; (2) “Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng chẩn đoán, phân loại và điều trị bệnh lơ-xê-mi cấp dòng lympho và bệnh Hodgkin” thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu dịch tễ và điều trị bệnh ung thư”, và nhiều đề tài cấp Bộ. PGS.TS. Phạm Quang Vinh (Trưởng Bộ môn), PGS.TS. Bạch Khánh Hoà và các giảng viên của Bộ môn đã chủ trì và bảo vệ thành công 4 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
6. Công tác quản lý, công tác chuyên môn về điều trị bệnh nhân, công tác tại các labo huyết học và truyền máu
Bộ môn phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện Bạch mai thực hiện các chương trình đào tạo từ xa, đào tạo lại, đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến cho chuyên ngành Huyết học - Truyền máu trong cả nước, tham gia Chương trình 1816 về hỗ trợ chuyên môn tuyến cơ sở. Các cán bộ chủ chốt của Bộ môn là thành phần nòng cốt tham gia tổ chức và thực hiện các hội nghị lớn về Huyết học - Truyền máu trong nước và quốc tế, trong đó có Hội nghị Truyền máu quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2007, Hội nghị Hemophilia, Hội nghị đông máu ứng dụng, các Hội nghị quốc gia về Huyết học - Truyền máu năm 2004, 2006, 2008.
Các cán bộ chủ chốt của Bộ môn như GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn, PGS.TS. Phạm Quang Vinh, PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, PGS.TS. Bạch Khánh Hoà, PGS.TS. Bùi Thị Mai An, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh đều trực tiếp tham gia thiết kế và thực hiện các dự án lớn của ngành Huyết học - Truyền máu trong 10 năm vừa qua như Dự án Dây chuyền lạnh bảo quản máu do Chính phủ Luxembourg tài trợ, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành truyền máu do WHO phối hợp thực hiện, Dự án Trung tâm truyền máu khu vực vay vốn của Ngân hang Thế giới, Chương trình an toàn truyền máu. Các cán bộ chủ chốt của Bộ môn hiện đang tích cực tham gia quá trình xây dựng Chương trình máu quốc gia, góp phần quy hoạch dịch vụ truyền máu nước ta trong những năm tới theo hướng tập trung hoá, đồng bộ và hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và thế giới.
7. Hợp tác với cơ sở đào tạo
Luôn chú trọng động viên và tập hợp được đội ngũ cán bộ chuyên khoa tham gia đào tạo cho bộ môn phối hợp tốt với việc bệnh viện xây dựng cơ sở đào tạo tại bệnh viện.
8. Thành tích đã đạt được của Bộ môn và thành tích cá nhân của đội ngũ giảng viên Bộ môn
Bộ môn Huyết học nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị lao động xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Nhà trường và Bằng khen cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Y tế.
GS. Bạch Quốc Tuyên (nguyên trưởng Bộ môn) là người sáng lập chuyên ngành Huyết học - Truyền máu nước ta. GS. Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học - Truyền máu (trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai), đã được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, huân chương Độc lập hạng 3.
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (nguyên phó chủ nhiệm phụ trách Bộ môn) nguyên là Trưởng Khoa bệnh máu lâm sàng C5 (Viện Huyết học - Truyền máu), nhà giáo ưu tú, chuyên gia đầu ngành về Huyết học - Truyền máu của Bộ Y tế.
GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn (nguyên Trưởng Bộ môn), nguyên là Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu, huân chương Lao động hạng 3, nhà giáo nhân dân.
PGS.TS. Thái Quý (phó trưởng Bộ môn) nguyên là Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu, nhà giáo ưu tú.
PGS.TS. Phạm Quang Vinh, hiện là Trưởng Bộ môn, đồng thời là Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Bạch Mai), đã được tặng thưởng 2 bằng khen cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Y tế và được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2010.
PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, hiện là Phó trưởng Bộ môn, đồng thời là Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, thầy thuốc ưu tú, nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Huân chương Lao động hạng ba.
Nhiều giảng viên của Bộ môn được tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý như: PGS.TS. Bạch Khánh Hòa được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2010, bằng khen của Bộ Y tế năm 2009 và 2010, giải khuyến khích Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2010, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh được tặng bằng khen của Bộ Y tế năm 2009 và 2010.