Tên đơn vị: BỘ MÔN MẮT

 

I. Lãnh đạo đơn vị
1. Lãnh đạo tiền nhiệm

- GS. Nguyễn Xuân Nguyên
- GS. Đào Xuân Trà
- GS.TS. Nguyễn Trọng Nhân
- GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh
2. Lãnh đạo hiện nay
Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Trọng Văn
Phó Trưởng bộ môn:
- ThS  Nguyễn Duy Anh

3. Thành phần cán bộ hiện nay
PGS.TS. Hoàng Thị  Phúc; PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân; TS. Nguyễn Đức Anh; TS. Phạm Thị Kim Thanh; TS. Vũ Anh Tuấn; TS. Phạm Thu Thủy; BS. Nguyễn Đỗ Ngọc Hiên; BS. Phạm Thùy Linh; BS. Nguyễn Minh Thi; CN. Hoàng Thanh  Hương
4. Chức năng, nhiệm vụ
- Xây dựng chương trình đào tạo cho các đối tượng Đại học và sau đại học có tham khảo Tổ chức nhãn khoa thế giới
- Hàng năm tổ chức các khóa học nhãn khoa chuyên đề nâng cao do các chuyên gia tổ chức nhãn khoa thế giới giảng
- Xây dựng và hoàn thiện website phục vụ sinh viên đại học và sau đại học
5. Công tác đào tạo trong 4 năm (2007 - 2010)
- CKĐH
- CK1
- CK2
- Nội trú
- Cao học
- Y5 đa khoa
- Điều dưỡng
- Y5 RHM
6. Sách giáo khoa và tham khảo đã xuất bản
- Sách giáo khoa Mắt dành cho sinh viên đa khoa
- Nhãn khoa (8 tập) (Hội nhãn khoa Mỹ-BS Đức Anh biên dịch)
- Từ điển nhãn khoa Anh việt, Pháp-Việt
- Nhãn khoa toát yếu, 2 tập
- Nhãn khoa thực hành, 2 tập
- Phẫu thuật tạo hình mi mắt
- Mắt và các bệnh toàn thân (tái bản lần thứ 3)
- Lade ứng dụng trong nhãn khoa (tái bản lần thứ 3)
- Giải phẫu, sinh lý và phẫu thuật giác mạc
- Bỏng và chấn thương mắt
- Bệnh mắt do ký sinh trùng
- Thần kinh nhãn khoa
- Giải phẫu và sinh lý mắt