Tên đơn vị: BỘ MÔN NHI
Địa chỉ liên hệ: Phòng 323, Khoa Điều trị Tự nguyện C – Bệnh viện Nhi Trung ương. Số 18/879 La Thành – Đống Đa – Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 043.835.7482
- Email: bomonnhiyhn@gmail.com
 


1. Lãnh đạo hiện nay


Trưởng Bộ môn:
- PGS.TS. Nguyễn thị Diệu Thúy


Phó trưởng Bộ môn

- PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà

- PGS.TS. Lê Thanh Hải

- TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

2. Thành phần cán bộ hiện nay
Bộ môn được thành lập hơn 50 năm từ 10/1960 đến nay.
Cán bộ biên chế: 29 (Phó giáo sư: 6; Tiến sĩ: 7; Thạc sĩ: 11; Bác sĩ: 4; KS: 1.)
Cơ sở đào tạo: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Saint Paul.
3. Hoạt động của đơn vị
+ Các đối tượng đào tạo:
- Đại học: Y3, Y4, Y6 đa khoa, răng hàm mặt, y tế công cộng, y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng (chính quy và hệ vừa làm vừa học).
- Sau đại học: Nghiên cứu sinh, Cao học, Nội trú, chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Định hướng chuyên khoa.
4. Thành tích đã đạt được:
Bằng khen:
- Năm 1974:  Bằng khen Chính phủ
- Năm 1998: Bằng khen Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam
- Năm 2004: Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam
- Năm 2005: Bằng khen Bộ Y tế
Huân chương:
- Năm 1983 được tặng Huân chương Lao động hạng III (lần 1).
- Năm 2000 được tặng  Huân chương lao động hạng III (lần 2).
- Năm 2010 được tặng Huân chương Lao động hạng II.
Thành tích cá nhân:
Anh hùng lao động: 1
Giải thưởng Hồ Chí Minh: 1
Nhà giáo nhân dân: 4
Nhà giáo ưu tú: 3
Thầy thuốc ưu tú: 4
Nhiều huân chương lao động, bằng khen các cấp (Chính phủ, Bộ Y tế), Chiến sĩ thi đua Bộ Y tế và chiến sĩ thi đua cơ sở