Tên đơn vị: BỘ MÔN NỘI TỔNG HỢP
Địa chỉ liên hệ của đơn vị: dãy nhà C, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38687843

 

1. Lãnh đạo hiện nay
* Trưởng bộ môn: GS. TS. Ngô Quý Châu
* Phó trưởng bộ môn:
- PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc
- TS. Phan Thu Phương
- PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển                            
2. Thành phần cán bộ hiện nay
Bộ môn Nội tổng hợp có 37 cán bộ biên chế, 14 nam và 23 nữ, 36 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ thư ký gồm: 11 Phó giáo sư, 08 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 02 Bác sĩ, 01 Cử nhân; trong đó có: 01 Nhà giáo ưu tú, 07 Thày thuốc ưu tú.
Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm 6 phân môn: Nội - Hô hấp, Nội - Tiêu hoá, Nội - Tiết niệu, Nội - Nội tiết, Nội – Khớp, Nội - Lão khoa.
Cán bộ của bộ môn làm việc tại các cơ sở: Khoa Hô hấp, Khoa Tiêu hoá, Khoa Thận - Tiết niệu, Khoa Nội tiết, Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai; bệnh viện Lão khoa Trung ương; khoa Nội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; khoa Thận – Lọc máu Bệnh viện Việt Đức; Viện Nghiên cứu Nội tiết - chuyển hóa Trường Đại học Y Hà Nội.
Các nhiệm vụ chính đã được bộ môn thực hiện trong những năm qua:
3. Nhiệm vụ đào tạo
Đào tạo hệ đại học: hàng năm bộ môn đào tạo khoảng 2500 sinh viên các khối thuôc các đối tượng Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học Cổ truyền, Bác sĩ Y học Dự phòng. Bộ môn cũng tham gia đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật y học, Cử nhân Điều dưỡng vừa học vừa làm, Cử nhân Y tế công cộng.
Đào tạo hệ sau đại học: có khoảng 350 học viên/năm, gồm các đối tượng Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa định hướng Nội, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Cao học, Nghiên cứu sinh.
4. Công tác biên soạn tài liệu
Từ năm 2007 đến nay, bộ môn đã xuất bản nhiều cuốn sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy như: Bệnh học Hô hấp, Bệnh học Cơ xương khớp Nội khoa, Bệnh học Nội tiết chuyển hóa, Bài giảng Y học gia đình ... (dùng cho học viên sau đại học); Bài giảng bệnh học Nội khoa tập 1 - 2, Điều trị học Nội khoa ... (dùng cho sinh viên đại học). Ngoài ra, cán bộ Bộ môn Nội còn tham gia biên soạn tài liệu cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và nhiều tài liệu cho các chương trình đào tạo của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
5. Công tác nghiên cứu khoa học
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ môn vì vậy các cán bộ của bộ môn đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Hàng năm, bộ môn thực hiện từ 01 đến 02 đề tài cấp nhà nước, 05 - 06 đề tài cấp bộ, 20 - 30 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã nghiệm thu đều đạt kết quả xuất sắc và được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.
- Công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến và các công tác khác:
Tất cả các cán bộ thuộc bộ môn đều tham gia các công tác tại bệnh viện: điều trị, chỉ đạo tuyến, chống dịch, chương trình 1816 của Bộ Y tế ...; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trường Đại học Y Hà Nội: các hoạt động xây dựng trường, Bệnh viện trường và ngành y tế.
6. Các thành tích đã đạt được:
- Huân chương lao động hạng Ba năm 2001 (QĐ số: 869/2001/QĐ-CTN ngày 07/11/2001).
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2000 (QĐ số: 933/QĐ-BYT ngày 28/3/2001).
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2002 (QĐ số: 4436/QĐ-BYT ngày 21/8/2003).
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2009 (QĐ số: 1593/QĐ-BYT ngày 12/5/2010).
- Bằng khen của BCH Công đoàn giáo dục Việt Nam năm học 2001-2002 (QĐ số: 220/QĐKT ngày 16/8/2002), năm học 2002-2003 (QĐ số: 224/QĐKT ngày 01/8/2003).
- Bằng khen của BCH Công đoàn Y tế Việt Nam (QĐ số: 429 /QĐKT ngày 16/10/2007).
- Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:
+ Năm học 2000 - 2001: QĐ số: 500/QĐ-BYT, ngày 22/02/2002.
+ Năm học 2001 - 2002: QĐ số: 2041/QĐ-BYT, ngày 16/6/2003.
+ Năm học 2002 - 2003: QĐ số: 1495/QĐ-BYT, ngày 28/4/2004.
+ Năm học 2003 - 2004: QĐ số: 618/ QĐ-YHN, ngày 14/3/2005
+ Năm học 2004 - 2005: QĐ số: 290/ QĐ-YHN, ngày 21/2/2006
+ Năm học 2005 - 2006: QĐ số: 3532/QĐ-BYT, ngày 19/9/2007.
+ Năm học 2006 - 2007: QĐ số: 2329/QĐ-BYT, ngày 30/6/2008.
+ Năm học 2007 - 2008: Tờ trình số: 293b/HCTH-YHN, ngày 22/4/2009
+ Năm học 2010 - 2011: QĐ số:  441/QĐ-BYT, ngày 15/02/2012.