Tên đơn vị: BỘ MÔN PHỤ SẢN
Địa chỉ: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương - 43 Tràng Thi - Hà Nội.
Điện thoại liên hệ:  04.3.9.344.929
Email: bomonsan@gmail.com

 


Thành lập năm:  1960
1. Lãnh đạo tiền nhiệm
- GS. Đinh Văn Thắng
- GS. Dương Thị Cương
- GS.TS. Nguyễn Đức Vy

- GS.TS. Nguyễn Viết Tiến


2. Lãnh đạo hiện nay
* Trưởng bộ môn: PGS.TS.BS. Trần Danh Cường
* Phó trưởng bộ môn:

 - PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh
 - PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh
 - PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn                                                                                                                                                                                                                     - PGS.TS. Đặng Thị Minh Nguyệt                                                                                                                                                            

3. Thành phần cán bộ hiện nay
PGS.TS:  09;  TS:  07;  BS.CKII:  02;  ThS: 17; CN:  01
4. Nghiên cứu khoa học:
- Đề tài cấp Nhà nước: 03
- Đề tài cấp Bộ: 110
- Đầu sách giáo khoa và tham khảo đã xuất bản:  41
Phát triển khoa học kỹ thuật:
- Thụ tinh trong ống nghiệm
- Vi phẫu thuật trong tạo hình và nối vòi tử cung.
- Chẩn đoán trước sinh
5. Khen thưởng:
- Tổ lao động XHCN: 12 năm
- Huân chương Lao động hạng Ba (tập thể): 01
- Nhà giáo Nhân dân: 01
- Nhà giáo Ưu tú: 05
- Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân: 03
- Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: 06
- Anh hùng Lao động: 01
- Giải thưởng Kovalepskaia: 01
- Huân chương Lao động hạng Ba: 07