Tên đơn vị: BỘ MÔN TRUYỀN NHIỄM
Tên đơn vị (tiếng Anh):  Infectious Department.
Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - 78 đường Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.3.8686391
 

I. Lãnh đạo tiền nhiệm:
Trưởng bộ môn:

1. GS. Trịnh Ngọc Phan (1954 - 1985)
2. GS.VS. Phạm Song (1985 - 1995)
3. GS.TSKH. Lê Đăng Hà (1995 - 2003)

Phó trưởng bộ môn:
1. PGS.TS. Nguyền Hữu Bình (1986 - 1993)
2. PGS. Lê Xuân Phòng (1986 - 2003)
3. PGS.TS. Trịnh Thị Minh Liên (phụ trách bộ môn từ năm 2003 - 2006)
4. PGS.TS. Phạm Nhật An (phụ trách bộ môn từ năm 2006 - 2008)
II. Lãnh đạo hiện nay
Trưởng bộ môn: TS.BS. Nguyễn Kim Thư
Phó trưởng bộ môn:

-  TS.BS. Tạ Thị Diệu Ngân

- TS.BS. Trần Văn Giang

III. Thành phần cán bộ hiện nay:
1. Số Lượng cán bộ cơ hữu: 10
- TS. Nguyễn văn Kính
- PGS.TS. Bùi Vũ Huy
- ThS.CKII. Nguyễn Thị Kim Chính
- ThS. Nguyễn Xuân Hùng
- ThS. Nguyễn Ngọc Phúc
- ThS. Tạ Thị Diệu Ngân
- ThS. Nguyễn Kim Thư
- ThS. Nguyễn Liên Hà
- ThS. Nguyễn Mạnh Trường
- ĐD. Nguyễn Thị Mai Anh
2. Cán bộ kiêm nhiệm:
- ThS.CKII. Nguyễn Hồng Hà
- PGS.TS. Trịnh Thị Ngọc
- TS. Phạm Thanh Thuỷ
- PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung
- PGS.TS. Trịnh Thị Xuân Hoà
IV. Hoạt động của bộ môn:
1. Đào tạo đại học: Đối tượng đào tạo:  Y5; Y4 Điều dưỡng; Y4 YHCT; CNĐDTC; Y5 RHM; Y6 RHM
2. Đào tạo Sau đại học: Đối tượng đào tạo: CKĐH; Nội trú; Cao học; CKI; NCS; Chứng chỉ hỗ trợ; CKII
3. Tài liệu giảng dạy, sách chuyên khảo đã xuất bản:
- Bệnh Học Truyền Nhiễm
  + Chủ biên: GS. Trịnh Ngọc Phan
  + Năm xuất bản: 1965 – Tái bản 1985
  + Nhà xuất bản: nhà xuất bản y học và thể dục thể thao Hà Nội.
- Viêm gan vi rut
+ Chủ biên: GS.TS Phạm Song
+ Năm xuất bản: 1986; bổ sung và tái bản: 2005
+ Nhà xuất bản Y học
- HIV/AIDS
+ Chủ biên: GS.TS. Phạm Song
+ Năm xuất bản: 1986 - Bổ sung và tái bản 2005
- Sốt rét ác tính thể não
+ Chủ biên: GSTS. Phạm Song
+ Năm xuất bản: 1983 – Tái bản: 2001
+ Nhà xuất bản y học
- Viêm gan do virut
+ Chủ biên: Trịnh Quân Huấn, Nguyễn văn Kính, Nguyễn Đức Hiền
+ Năm xuất bản: 2000
+ Nhà xuất bản y học
- Hướng dẫn sử dụng vaccine
+ Chủ biên: Nguyễn Văn Kính, Trịnh Quân Huấn
+ Nhà xuất bản y học, 2001
- Quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS
+ Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Phan Văn Tường
+ Nhà xuất nhà xuất bản y học, 2006
- Sổ tay chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS
+ Chủ biên: Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Đức Hiền
+ Nhà xuất bản y học. 2008
- Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới
+ Chủ biên : GS.TSKH.Lê Đăng Hà
+ Xuất bản năm 2011
- Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue
+ Chủ biên: Nguyễn Thị Xuyên, Lý Ngọc kính, Trần Quỵ, Nguyễn Văn Kính...
+ Nhà xuất bản y học 2009
- Sổ tay chăm sóc HIV/AIDS tại cộng đồng
+ Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Hữu Khanh
+ Nhà xuất bản Hà Nôi - 2004 
- Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm
+ Chủ biên: Nguyễn Văn Kính
+ Nhà xuất bản Y học Hà Nội - 2011
4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:
Phối hợp với bệnh viện thực hiên các đề tài:
- Đa quốc gia: nghiên cứu về Cúm gia cầm
- Đề tài cấp nhà nước: nghiên cứu bệnh chân- tay- miệng, Theo dõi kháng kháng sinh. Đề tài nhánh "lâm sàng, điều trị bệnh tả tại Việt Nam"
- Đề tài cấp bộ: KI 01, tả, cúm H1N1. cúm H5N1...
- Đề tài cấp cơ sở: nhiều
- Các hướng nghiên cứu chính
+ Các bệnh truyền nhiễm tái nổi và mới nổi.
+ Kháng kháng sinh
+ Phối hợp các viện, bệnh viện và các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.
5. Hợp tác quốc tế:
- Trao đổi sinh viên thực tập: Anh, Nhật, Úc, Pháp....
- Hợp tác trong vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học
+ Đại học Harvard, Tuff của Mỹ
+ Đại học Oxford.
+ Tổ chức NGCM của Nhật
+  Tổ chức ARNS của Pháp
+ Tổ chức Y tế Thế giới
+ CDC, Life gap của Mỹ
+ Tổ chức FHI….các nước trong khu vực
- Liên hệ, trao đổi thường xuyên vói các chuyên gia
- Viết sách, báo chuyên đề đăng trên tạp chí nước ngoài
6. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt đươc
6.1. Bộ môn
6.2. Cá nhân
- GS.TS. Lê Đăng Hà: danh hiệu nhà giáo nhân dân, danh hiệu anh hùng lao động
- TS. Nguyễn Văn Kính:
+ Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh
+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chông SARS giai đoạn năm 1990 - 2010
+ Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch SARS
+ Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2000 - 2005
+ Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”
+ Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sức khoẻ nhân dân”
+ Danh hiệu “thày thuốc ưu tú”
+ Danh hiệu “chiến sĩ thi đua Bộ Y Tế” năm 2009
- BS. Nguyễn Ngọc Phúc: bằng khen thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch SARS
- Bằng Khen bộ y tế trong phòng chống dịch SARS
+ PGS.TS. Trịnh Thị Minh Liên
+ ThS.CKII. Phạm Thị Khương
+ ThS.CKII. Nguyễn Thị Kim Chính
+ ThS. Nguyễn Xuân Hùng
+ ThS. Nguyễn Kim Thư
+ ThS. Tạ Thị Diệu Ngân
- Bằng khen Bộ y tế trong phòng chống dịch tả
+ PGS.TS. Trịnh Thị Minh Liên
+ ThS.CKII. Phạm Thị Khương
+ ThS.CKII. Nguyễn Thị Kim Chính
+ ThS. Nguyễn Xuân Hùng
+ ThS.CKI. Nguyễn Ngọc Phúc
+ ThS. Tạ Thị Diệu Ngân
- Giấy khen Bộ môn Truyền nhiễm “Hội diễn văn nghệ toàn trường năm 2010 - 2011” đoạt giải Ba toàn Trường