Tên đơn vị: Thư viện:       Trường Đại học Y Hà Nội                     

                                     Library of Hanoi Medical University

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Mail:

Thế mạnh đơn vị:

- Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin củ Thư viện từ các nguồn trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường

- Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ trong Thư viện

- Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin của Thư viện. Ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ vào hoạt động Thư viện.

* Cơ sở dữ liệu của Thư viện ( Tính đến tháng 10/2019)

- Luận văn, luận án: 16.234 cuốn

- Sách tham khảo tiếng Việt: 3.700 đầu sách ( 10.586 cuốn )

- Sách tham khảo tiếng nước ngoài: 5.645 đầu sácg ( 6.372 cuốn )

- Báo, tạp chí: 41 đầu tạp chí ( 18.118 bài trích )

- Sách giáo trình: 267 đầu sách ( 41.759 cuốn )

- Sách điện tử: 464 cuốn

* Dịch vụ tại Thư viện:

- Đọc tự chọn

- Mượn giáo trình về nhà

- Phòng đa phương tiện và học nhóm

- Hướng dẫn khai thác tìm tin theo yêu cầu

- Dịch vụ tư vấn thông tin.

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

  1. CN. Nguyễn Đức Hoài
  1. CN. Hoàng Thị Hà
  1. ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

II. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Trưởng Thư viện: ThS. Phi Thị Lê Hằng

Phó Trưởng Thư viện: CN Lê Thị Thu Hằng

III. NHÂN SỰ

13 viên chức, lao động hợp đồng

Thạc sĩ: 02                        Cử nhân: 10

Nhân viên khác: 01

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thư viện là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thư viện, thông tin khoa học, y học phục vụ cho đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ của Trường.

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • 6 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc.
  • Bằng khen của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch năm 2015
  • Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2016
  • Cá nhân: 02 Bằng khen Bộ Y tế

3. Thông tin liên hệ:

- Trưởng Thư viện: (84.4) 38523798 (số máy lẻ 160)

- Phó trưởng Thư viện: (84.4) 38523798 (số máy lẻ 162)

- Bộ phận biên mục : (84.4) 38523798 (số máy lẻ 163)

- Bộ phận đọc tự chọn: : (84.4) 38523798 (số máy lẻ 168)

- Bộ phận giáo trình: (84.4) 38523798 (số máy lẻ 161)

- Bộ phận đa phương tiện và học nhóm: (84.4) 38523798 (số máy lẻ 172)