BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024-38523798

 

 

GS. TS. Tạ Thành Văn

Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú

Phó Hiệu trưởng

ThS. Phạm Xuân Thắng

Phó Hiệu trưởng