LỊCH SỬ:
1. Năm 1956: Bộ môn Vệ sinh dịch tễ được thành lập do BS. Hoàng Tích Trí, sau đó là BS. Hoàng Tích Mịnh làm chủ nhiệm. PGS. Lê Vĩ Hùng làm Phó chủ nhiệm. Từ năm 1990 Trưởng bộ môn là GS. Đào Ngọc Phong và các Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Duy Thiết, Dương Đình Thiện, Hà Huy Khôi, Lê Thị Tiệp.
2. Năm 1991, Bộ Y tế thành lập Khoa Y tế công cộng do GS. Phạm Song làm Trưởng khoa.
Năm 1995, Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ được tách làm hai: Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ do GS. Đào Ngọc Phong là Trưởng Bộ môn. Các Phó trưởng bộ môn là PGS. Dương Đình Thiện, TS. Trần Văn Dần và TS. Nguyễn Trần Hiển. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm do GS. Từ Giấy làm Trưởng Bộ môn và GS.TSKH. Hà Huy Khôi là Phó trưởng bộ môn.
Từ tháng 6 năm 1999 các bộ môn khối y học dự phòng trong trường Đại học Y Hà Nội gồm các bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Tổ chức y tế sát nhập thành Khoa Y tế công cộng do GS.TS. Đào Ngọc Phong làm Trưởng khoa.
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:
Trưởng khoa: GS. Phạm Song, GS.TS. Đào Ngọc Phong
LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:
Viện trưởng:          GS.TS. Lê Thị Hương
Phó Viện trưởng : PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững
Phó Viện trưởng:  PGS.TS. Kim Bảo Giang
Phó Viện trưởng: TS. Lê Văn Dụng
 
Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng
CÁC CHỨC NĂNG CỦA KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG:
Khoa Y tế công cộng có 4 chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Đào tạo về YTCC và Y học dự phòng cho các đối tượng sinh viên đại học và sau đại học.
- Sinh viên y đa khoa các năm thứ 2, 3, 4
- Sinh viên Chuyên khoa định hướng về Y học dự phòng
- Sinh viên YTCC và điều dưỡng.
- Sinh viên Chuyên khoa I, II về YTCC và YHDP
- Thạc sĩ về YTCC, YHDP, Dinh dưỡng cộng đồng và Dịch tễ học
- Tiến sĩ về các lĩnh vực của YTCC: Vệ sinh học xã hội và Tổ chức y tế, YHDP, Dịch tễ học.
2. Nghiên cứu phát hiện và giải quyết các vấn đề về sức khoẻ của cộng đồng, bao gồm cả nghiên cứu chính sách và hệ thống Y tế
3. Tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về các hoạt động có liên quan đến YTCC.
4. Hợp tác với tổ chức trong và ngoài nước trong việc xây dựng và phát triển công tác đào tạo y tế công cộng ở Việt Nam.