Tên đơn vị: Bộ môn Dân số học (Department of Demography)

Địa chỉ đơn vị: Bộ môn Dân số học, tầng 1 nhà E5, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8523798/525

Email: dansohoc.hmu@gmail.com

I. Lãnh đạo tiền nhiệm

Trưởng Bộ môn: GS.TS Đào Ngọc Phong

Phó trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt

Năm thành lập:

Ban đầu bộ môn có tên là: Bộ môn thống kê tin học – Dân số học

II. Lãnh đạo hiện nay

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Đăng Vững

Phó trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững

Năm đảm nhận vị trí lãnh đạo: 2006

Năm 2006 đã tách ra từ Bm Thống kê-Tin học và Dân số học thành Bộ môn Dân số học và BM Thống kê-Tin học Y học

III. Thành phần cán bộ hiện nay

Số lượng cán bộ cơ hữu: 05

1. PGS.TS Trần Chí Liêm

2. TS. Nguyễn Đăng Vững

  1. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
  2. CN. Vũ Minh Tuấn
  3. CN. Trần Thị Thanh Thủy

IV. Hoạt động của đơn vị

1.Quy mô đào tạo

1.1.Đào tạo Đại học

- Đối tượng Cử nhân y tế công cộng, số lượng bình quân 120 sv/năm

- Đối tượng Bác sỹ y học dự phòng, số lượng bình quân 120 sv/năm

Số tiết giảng: 285 tiết

Số đơn vị học trình: 16 đvht

1.2.Đào tạo Sau đại học

Đối tượng: CK I Y học dự phòng, CKI YTCC, CKII VSHXH và TCYT, CKII YTCC, NCS, Cao học, Bác sỹ Nội trú.

Số lượng bình quân/năm: 30

Số tiết giảng: 195 tiết

Số đơn vị học trình: 13

1.3. Loại hình đào tạo khác: Giảng dạy BS CKI tại địa phương, Giảng dạy liên kết với 1 số trường ĐH khác như Đại học Thăng Long

1.4.Tài liệu giảng dạy đã xuất bản:

Sách giáo khoa: Dân số học, Chủ biên: TS. Trần Chí Liêm, năm xuất bản: 2009, Nhà xuất bản Y học).

2.Hoạt động Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia các đề tài cấp Bộ tại Bộ Y tế, cấp Cơ sở củ trường và của Khoa

- Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị: Nghiên cứu về công tác thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ, về các yếu tố liên quan đến biến động dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba, già hóa dân số, các yếu tố di dân, đô thi hóa, v.v…

3. Hợp tác quốc tế

Hợp tác trao đổi Giảng viên và Sinh viên với Trường Đại học Gothenburg, Thụy Điển.

4. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001 đến nay): Đã được các bằng khen cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…